Pro jarní výsadbu (od roku 2014) jsme do našeho sortimentu zařadili frigosazenice starší, za to však osvědčené stáleplodící odrůdy Ostara. Řada malopěstitelů má s touto odrůdou velmi dobré zkušenosti. Hlavní předností této odrůdy je poměrně nenáročné pěstování s docílením vypěstování kvalitních plodů v mimo hlavní sezónu tj. v letních a ranně podzimních měsících.

Připomínáme ještě novinky z roku 2013: na základě požadavku našich zákazníků - drobných pěstitelů byly do sortimentu sazenic  zařazeny tři nové odrůdy. Pro jarní výsadbu budou i letošním roce (r. 2014) k dispozici frigosazenice odrůd Lambada, Rumba a Salsa. Podrobný popis naleznete v oddělení Sadba. 


Věříme, že  tyto odrůdy
se uplatní i na zahrádkách, kde vhodně doplní stávající výsadby. V naší praxi se tyto odrůdy přičinily o prodloužení jahodové sezóny o více jak sedm dnů (Rumba - ranná odrůda, Salsa - pozdní odrůda)! Odrůda Lambada se stala velice oblíbenou a vyhledávanou díky své vynikající chuti.