Prodej zelených sazenic jahodníku:


Prodej zelených sazenic jahodníku pro podzimní  výsadby bude zahájen 10. září 2019.

Otevírací doba v pracovních dnech od 17:00 do 18:00 na adrese V jahodách 404, Praha 4 - Kunratice
(dostanete se od konečné autobusu č. 193 "Šeberák", půjdete (pojedete) podél hráze rybníka, dále  do kopce a na vrchu odbočíte doleva ulicí Úhlová stále rovně cca 500 m, místo prodeje starý baráček s malým skleníkem).

Nabídka odrůd a ceník za 1 ks sazenic (ceny vč. DPH 15%)

Jednouplodící:

 

středněranná -          Korona....................6,- Kč/ks
                                   
 
Informace, možné dohodnutí odběru sazenic mimo otevírací doby  na tel. č. 777 182 731
Prosíme o objedenávejte sazenice vždy alespoň jeden pracovní den dopředu. Děkujeme za pochopení


  
 O D R Ů D Y

Korona:

jednouplodící, středně ranná,  výnosná  (velká násada květů), plastická:vhodná i do vyšších poloh. Vytváří velké množství dceřinných sazenic, proto doporučujeme na podzim porost  zředit, aby sazenice měly dostatek prostoru. Habitus má spíše uzavřený, vytváří trsy. Doporučená doba na stanovišti je 2 plodné sezóny.  

Plody:

+ střední velikost, barva tmavě  červená,  výborná chuť (vhodná na mrazení, džem, přímí konzum),

-  jsou náchylné na otlak prstů, není vhodná k přepravě na delší vzdálenosti. 

Korona

Choroby: 

Z chorob na plodech není náchylná k plísní šedé, ani netrpí chorobami kořenového krčku. Z listových chorob je třeba upozornit na bílou skvrnitost listovou, která může  působit velmi nepříznivě v době sklizně. Ochrana před touto chorobou spočívá jednak v odstraňování napadených listů a v preventivních postřicích po sklizni. V červenci a srpnu, provádíme měďnatými přípravky např. Kuprikol, Dithane M45 nebo Novozir. 

K

S odrůdou Korona máme dlouholeté zkušenosti a zahrádkářům ji vřele doporučujeme jednak díky její výborné chuti a její nenáročnosti. Pro dosažení dostatečně velkých plodů ve sklizni volíme u této odrůdy pouze jednoletou výsadbu. Frigosazenice odr. Korona budeme mít k dispozici až do počátku července, kdy i náš podnik provádí výsadbu této odrůdy. Po výsadbě odstraňujeme květní stvoly a následné odnože pro posílení růstu sazenic. Při tomto způsobu v násladujícím roce očekávejte vysokou a kvalitní úrodu. Po sklizni tuto výsadbu rušíme a zakládáme novou.


Elsanta:

jednouplodící středně ranná (zrající 2-3 dny po odr. Korona), vyšlechtěna v Holandsku na konci 70.let 20. stol. Dosahuje vysokých výnosů, jedná se o tržní odrůdu, v západní Evropě (Holandsko, Belgie, Německo) je jedničkou ve velkovýrobě (pole i skleníky) mezi odrůdami více jak 25 let! Doporučujeme výsadby do nižších poloh z důvodu náchylnosti k vymrzání.  

Plody: velmi pevné (vhodné pro transport), oranžově červené,  střední až vetší velikost plodů, výborné jahodové aroma, plody vhodné zejména pro přímí konzum a mrazení

Choroby: odrůda je náchylná k fytoftoře kořenů  a kořenového krčku ( Phytophthora cactorum, Ph. fragariae ), doporučujeme máčení sazenic a postřik po zakořenění přípravkem Aliette 80W, dále je odr. Elsanta náchylná k listové chorobě padlí jahodníkovému (Shaerotheca macularis) (ochrana viz. odr. Elvira), v posledních letech se vyskytly případy antraknozy plodů způsobené Coletotrichum acutatum, provádí se preventivní postřik přípravkem Ortiva (dávkování dle etikety) v době před květem i době kvetení.

Z výčtu chorob je zřejmé, že tato odrůda je z našeho sortimentu pěstitelsky nejnáročnější. Doporučujeme tuto odrůdu zejména pro terminované sklizně z frigosazenic, kdy po výsadbě přibližně za 8-10 týdnů již sklízíme plody a s ohledem na termín výsadby docilujeme sklizní mimo hlavní sezónu (např. při výsadbě 15. 5. začínáme sklízet okolo 15. 7. v daném roce!). Odrůda Elsanta je pro tento typ pěstování velmi vhodná a užívaná běžně v zahraničí (zde se vysazují vytřídění frigosazenice s průměrem kořenového minimálně 13-15 mm pro dosažení vyšších sklizní, platí přibližně, že frigosazenice do průměru 10-12 mm poskytují 1 max.2 květní stvoly, silnější frigosazenice až 3 květní stvoly; jeden květní stvol u odrůdy Elsanta poskytuje přibližně 6-8 plodů ).  Samozřejmě pro dosažení dobrých výsledků je nutné zajistit dostatečnou zálivku a dostatečnou výživu těchto sazenic zejména v prvním měsíci po výsadbě, tak aby rostliny do plodnosti co nejlépe zakořenily.  Po těchto termínovaných sklizních (většinou v červenci a srpnu) se sazenice ponechají plodit na jednu až dvě sklizně v příštích letech, tehdy plodí klasicky v červnu.  

Senga Sengana:

jednouplodící středně pozdní odrůda (3-4 dny po odrůdě Elsanta),  byla vyšlechtěna ve 40. letech 20. stol. panem  Prof. R. Sengbuschem v Německu. Nejen v Kunraticích, ale  v řadě zemí Evropy byla nosnou odrůdou zejména v 60. letech 20. stol. Velmi výnosná odrůda, silně rostoucí - tvoří kompaktní trsy, velmi dobře odnožující. Odolná k vymrzání, vhodná do vyšších poloh.

Plody: středně pevné, velikost střední, temně červené, velmi aromatické, chuť velmi dobrá, plody velmi vhodné pro zpracování  (džem, mrazení) tak i pro přímí konzum
                                                                                                                                                          S1S2          

     Choroby: ke kořenovým chorobám je tato odrůda odolná, je středně náchylná ke skvrnitosti listů a padlí. Nejzávažnější chorobou u této odrůdy je plíseň šedá ( Botryotinia fuckeliana ), preventivní postřiky od počátku v kvetení  jsou téměř nezbytné! Zároveň doporučujeme omezit dusíkaté hnojení v jarním období na nejnižší úroveň, v případě, že na podzim jsou aplikovány vyšší dávky N (okolo 80 kg N/ha), není na škodu hnojení tímto prvkem na jaře úplně vynechat. 

Vzhledem k silnému růstu rostlin této odrůdy, taktéž jako u Korony, doporučujeme oddálit výsadbu frigosazenic do období konce května až června. Nejvhodnějším typem výsadby se nám však jeví výsadby čerstvých (zelených) sazenic od poloviny do konce srpna, porosty takto založené mají přiměřenou hustotu, poměr listové plochy ku násadě květu je velmi výhodný k minimálnímu riziku napadení plodů plísní šedou. Taktéž jako u odrůdy Korona se i u této odrůdy vyplatí jednoletá výsadba, při dodžení doporučených termínů výsadby je vzhledem k dosahovaným výnosům pěstování rentabilní.       


Mara Des Bois:

stáleplodící odrůda francouzského původu, šlechtitelem je firma Marionnet. Odrůda je právně chráněna, výrobu sazenic může provádět jen majitel příslušné licence, další množení i pro vlastní podtřebu je nezákonné!!! Sazenice této odrůdy jež si u nás zakoupíte pochází od množitele vlastnící uvedenou licenci.
Odrůda je středně vzrůstná, s průměrným výnosem chutných až velmi chutných jahod. Plody nejsou příliš pevné, nedoporučujeme je transportovat na delší vzdálenosti. Náchylnost této odrůdy k závažným listovým ani kořenovým chorobám jsme dosud nezaznamenali.
Doporučení pro pěstitele: Výsadbu provádíme v ranných termínech, maximálně do konce dubna. Pro úspěšné pěstování stáleplodících jahodníků je velmi důležité zajistit dosatečný přísun živin pro rostliny, tj. před výsadbou zapravit kvalitní kompost či vyzrálý hnůj, ale také v průběhu léta, kdy rostliny nakvétají (pol.VII až pol. VIII)  doporučujeme přihnojit (1x až 2x, v odstupu minimálně dvou až třech týdnů)) ledkem vápenatým (Ca(NO3)2 ) dávkou 15-20 gramů na metr čtvereční (150-200 kg/ha). Pravidelná zálivka v letních měsích je nezbytná. Rostliny plodí dle povětnostních podmínek od července až do poloviny září až začátku října. Do následující sezóny se příliš nedoporučuje porosty udržovat z důvodu vysokého podílu drobných plodů. 


N O V I N K Y   v   s o r t i m e n t u    o d   r. 2 0 1 3:


Lambada:

ranná jednouplodí odrůda známá svou exceletní chutí. Plody jsou velké jasně červené, velmi sladké a příchuť je výrazně lepší oproti ostaním odrůdám. Slabou stránkou je pevnost plodů, jež jsou velmi náchylné k otlakům proto plody je nutné  sbírat s nejvyšší opatrností.

Lambada zraje do prvního sběru přibližně 5 až 6 dnů před odrůdou Elsanta, je velmi vhodná pro přirychlování pomocí nakrývání perforovnavnou PE folií či netkanou textilií. Produktivita je střední až slabší avšak s vysokým podílem výběrových plodů. Pro dosažení vyšších výnosů z jednotky plochy se doporučuje buď hustší spon nebo menší redukce odnoží, rostliny snesou vyšší hustotu, která nemá negativní vliv na kvalitu a velikost plodů. 

Rostliny této odrůdy jsou náchylné k padlí jahodníkovému (Sphaerotheca macularis), z tohoto důvodu je nutné provést preventivní postřiky před květem a po sklizni nejlépe přípravkem Talent. Středně náchylná je k plísni šedé a  Phytophthora cactorum.   

Chuť jahod odrůdy Lambada je velmi oblíbená u nejmenších konzumentů, proto si myslíme, že na zahrádkách rodin s dětmi se vyplatí najít místo pro osázení tímto jahodníkem.

Lambada2011

Rumba:

v našem sotimentu je nejrannější jednouplodící odrůdou. První plody dozrávají současně s odrůdou Honeoye, proti ní však Rumba vyniká lepší chutí, vyšším výnosem a vyšší průmernou váhou plodů (21g/plod). Rumba má plody výrazně lesklé, barva je červená až tmavě červená. Plody jsou pevné, proto jsou tolerantní k manipulaci, navíc byla prokázána velmi dobrá trvanlivost při několika denním skladování v chlazených prostorech, kde si plody udržely dobré chuťové a vzhledové vlastnosti.

Rumba je jen minimálně náchylná k chorobám, odrůda je poměrně rezistantní k plísni šedé a padlí jahodníkovému, nebyly zaznamenány projevy Phytophthora cactorum ani vadnutí způsobené Verticillium dahliae.

Frigosazenice Rumby se doporučují vysazovat na vzdálenost 35 cm v řádku, rostliny tak jako v případě Lambady snáší hustší porost, který vytváří učinnou obranu proti nočním mrazům a prudkým dešťům. Při použití netkané textilie se dociluje přirychlení sklizně až 7 dnů před prvním sběrem odrůdy Elsanta. Rumba přezimuje velmi dobře a je vhodná pro výsadby i do vyšších poloh. 

Odrůdu vřele doporučujeme zejména pro začínající pěstitele díky velmi malé náročnosti v pěstování a taktéž pro pěstitele, kteří žádají rannou až velmi rannou produkci chutných jahod.

Salsa:

Salsa je pozdní odrůda jež dozrává přibližně 7-10 dnů po odrůdě Elsanta. Silnými stránkami této odrůdy je dobrá chuť plodů vzhledem k termínu sklizně, vysoký výnos a  minimální náchylnost k chorobám. 

Rostliny jsou robusní, kvetou poměrně pozdě pod listy a  tím je menší šance k poškození mrazy. Plody jsou velmi velké (průměrná váha 25-30g/plod), světle červené s tipickým bílým krčkem pod stopkou. Nažky jsou mírně zapuštěné do povrchu plodu, to způsobuje náchylnost k otlakům (v menším měřítku oproti plodům odrůd Korona a Lambada). Plody mají dobrou chuť zejména ve srovnání s ostatními pozdními odrůdami jako jsou např. Florence nebo Pandora. Salsa je velmi výnosnou odrůdou, oproti odrůdě Elsanta se dosahuje  až o 30% vyššího výnosu.

Tato odrůda nevykazuje vyšší náchylnost k chorobám kořenového krčku způsebené patogeny rodu Phytophthora, netrpí verticiliovým vadnutím a taktéž nemá větší problémy s padlím jahodníkovým. Plody středně trpí  plísní šedou, kde doporučujeme preventivní postřik (od počátku kvetení) s opakováním přibližně po 7-mi dnech registrovaným přípravkem proti Botrytis cinerea (např. Teldor, Rovral Aquaflo, Switch). V oblastech, kde se výskytuje škůdce květopas jahodníkový Anthonomus rubi je nezbytné provádět  preventivní postřiky v období před květem (přípravky Decis Mega, Calypso), pozdní odrůdy mohou být tímto škůdcem silně poškozeny.

                                                                    Salsa 2010

S odrůdou Salsa si pěstitelé prodlouží sezónu jednouplodících jahod minimálně o jeden týden, rostliny se mohou ponechávat i do třetího sklizňového roku bez většího vlivu na kvalitu plodů, velkou výhodou odrůdy je tolerance ke kořenovým chorobám to umožňuje výsadby na pozemek, kde se delší čas pěstoval jahodník nebo brambory bez dodržení doporučované minimální tříleté pauzy v pěstování těchto plodin.

N O V I N K A   v   s o r t i m e n t u    o d   r. 2 0 1 4:

 Ostara:

Starší odrůda stáleplodícího jahodníku, vyšlechtěná v Nizozemí. Rostliny jsou vzrůstnější, plochého až řidšího habitu. Plody středně červené, průměrné chuti. Plody jsou vyrovnaného tvaru, netrpí deformacemi.  Plodnost je velmi dobrá, plody jsou náchylné k plísní šedé, z listových chorob je citlivá na bílou skvrnitost listů, kořenovými chorobami netrpí. Doporučujeme výsadby do černé folie, spon 0,3 x 0,7 m, v letních měsících zavlažujeme. Na stanovišti ponecháváme maximálně dva roky.  


N O V I N K A   v   s o r t i m e n t u    o d   r. 2 0 1 5:

Jive:

Nová pozdní odrůda jednouplodícího jahodníku vyšlechtěná v Nizozemí.
Pevné oranžověčervené plody příjemné chuti dozrávají přibližně 8 až 12 dnů po odrůdě Elsanta.  Robusní rostliny jsou kompaktního vzrůstu a málo odnožující. Výnos plodů je až o 40% vyšší oproti odrůdě Elsanta. Vhodná k výsadbě do vyšších poloh. Náchylnost ke kořenovým chrobám je střední. Vysazujeme do sponu 0,4 x 0,7 m, na stanovišti můžeme ponechat až tři roky. Odrůda Jive plodí velmi pozvolna, tzn. sklizňové období se nám s pomocí této odrůdy výrazně prodlouží.