Samosběry v sezóně 2018:

Samosběry jahod se budou konat pravidelně v úterý, pátek a sobotu od 7:00 do 18:00 od vyhlášení prvního samosběru.

V současném okamžiku (18.5.2018) odhadujeme konání prvních samosběrů v termínech od 5. do 12. 6. 2018, budeme dále upřesňovat na této intermetové stránce a našem záznamníku 244910338.

 
  Pole č. 1 ("vedle rybníku Olšeňák"):

MHD: Od zastávky Šeberák autobusu č. 193, 165 jděte směrem ven z Kunratic podél hlavní silnice , cca po 500 m následujte značení (POZOR!!! Jahodová plantáž u růžové školky NENÍ naší součástí!!!) .    

Cesta pro motoristy: Odbočte vpravo těsně za čerpací stanicí Benzina (u kruhového objezdu Vídeňská - Kunratická Spojka) ve směru Písnice - Chodov sjedete k Boudě u křížku a dále dle značení. Nebo ulicí vedoucí za kostelem (Golčova) v Kunraticích k poslední zástavbě, a dále podle našeho značení. Respektujte značení pro parkování.  

(Pozor na občasný výskyt samosběrů jiných firem, které využívají naší reklamy - zpravidla mívají menší množství jahod! )

 

Pole číslo 2 ("za mostem vpravo"):  
Autobusem č. 197 jezdí ze stanice Chodov nebo ze stanice Smíchovské nádraží do stanice UStudánky (zast. na znamení). Přejdete přes čerpací stanici Benzina, silnici, sestoupíte k poli a dále půjdete dle značení na místa samosběrů.

Pole č. 2 je vzdáleno od této zastávky cca 150 m, 

Pole č. 4 cca 500 m,

Pole č. 5 cca 1250 m.

Cesta pro motoristy: Odbočte vpravo těsně za čerpací stanicí Benzina (u kruhového objezdu Vídeňská - Kunratická Spojka) ve směru Písnice - Chodov sjedete k Boudě u křížku a dále dle značení. Nebo odbočte vlevo před čerpací stanicí Agip na Vídeňské jedete-li směrem na Jesenici a dále dle značení, pod viadukt a doprava.

 
Pole č. 4 ("U Brejly"):  

Autobusem č. 332 od metra C Budějovická, vystoupíte na zastávce U Studánky, přejdete silnici sestoupíte k poli a následujete značení.

Cesta pro motoristy: Na toto pole je možné autem dojet pouze stejnou cestou jako na pole č. 2 (viz výše). 

Pole č. 5 ("V Čápovkách - za mostem vlevo"): Autobusem č. 197 ze stanice metra C Chodov, vystoupit ve stanici U Studánky,  vrátíte se kousek zpět ke kruhovému objezdu a cca 50 m za čerpací  stanicí Benzina sestoupíte dolů (vpravo) k poli, u křížku doleva po asfaltové cestě a dále dle šipek. 

Cesta pro motoristy: Odbočte vpravo těsně za čerpací stanicí Benzina (u kruhového objezdu Vídeňská - Kunratická Spojka) ve směru Písnice - Chodov sjedete k Boudě u křížku a dále dle značení. Nebo ulicí vedoucí za kostelem (Golčova) v Kunraticích k poslední zástavbě, a dále podle našeho značení. (Tuto cestu pro pěší nedoporučujeme, místo je příliš vzdálené.)

Vyhlášené samosběry se konají za každého počasí. Při vhodném oblečení déšť sběru jahod nevadí.

Samosběr je otevřený od 7 hod. Bohužel nelze určit dobu ukončení samosběru, která závisí na počtu lidí,kteří se ten den na pole dostaví, a na klimatických podmínkách. Proto doporučujeme přijít ráno, příp. se během dne informovat na našem telefonním záznamníku, zda samosběr nebyl již ukončen. V nejvyšší nouzi můžete volat číslo našeho mobilního telefonu  777 182 731 nebo 777 021 388, které však bývají ve sklizni jahod často obsazené.

Přesné informace najdete nahrané na telefonním záznamníku     244 910 338  nejpozději  okolo 21:00  před dnem samosběru.  

Volat můžete i ve večerních a nočních hodinách!  Nikoho nerušíte.